අගහරු තරනයට මැද පෙරදිගත් එක්වෙයි

මැද පෙරදිගින් දියත් වන මුල්ම අන්තර් ග්‍රහලෝක ගවේශන යානය වන හෝප් චන්ද්‍රිකාව කක්ශගත කිරීම පසුගියදා සිදුවුනා. මෙම යානය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නිමැවුමක් වන අතර කක්ශගත කරනු ලැබුවේ මිට්සුබිශී  සමාගමේ රොකට්ටුවක් අධාර කරගෙනයි. ජුලි 19 වන ඉරිදා ජපානයේ ටනිගශීමා අභ්ය්‍යවකාශ මධ්‍යස්තානයෙන් මෙම රොකට්ටුව ගුවන් ගත කරනු ලැබුවා. මෙම යානය ලබන වසරේ පෙබරවාරි වන විට අගහරු…