හැලෝවීන් රැයේ දුටු මනරම් උත්තරාලෝක

සූර්ය කුණාටු පිලිබඳව මෙන්ම එහි බලපෑම් පිලිබඳව විස්තරාත්මක ලිපියක් පසුගිය දිනක තරුපුවත් තුලින් ගෙන ආ බව ඔබට මතක ඇති. එම ලිපියට මෙම සබැඳියෙන් පිවිසෙන්න. පසුගිය ඔක්තෝබර් 28 වන දින සූර්යා මතුපිට බලසම්පන්න X1 වර්ගයේ ගිනි සිලුවක් හටගත් අතර ඒ නිසා මුදාහැරුන ආරෝපිත අංශු හේතුවෙන් හැලෝවීන් රාත්‍රිය හෙවත් ඔක්තෝබර් 31 දිනයේ G3 කාණ්ඩයේ භූ චුම්භක කුණාටුවක්…

සූර්ය කුණාටු ගැන ඔබ දැනුවත්ද?

2004 වසරේ ඉන්දියානු සාගරය ආශ්‍රිතව සිදුවූ, සුමාත්‍රා අන්දමන් භූ චලනය හේතුවෙන් හටගත් සුනාමි ඛේදවාචකය නිසා, තිස් දහසකටත් වඩා අධික ජීවිත සංඛ්‍යාවක් ශ්‍රී ලංකාවට අහිමි වුනා. එම සිදුවීමට පෙර සමයේ සුනාමි යන වදන පවා ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ආගන්තුක වූ අතර, ඉතිහාසයට අනුව මෙබදු මුහුදු ගොඩගැලීමක් මීට පෙර වාර්තා වී තිබුනේ ක්‍රිස්තු පූර්ව දෙවනි සියවසේ, කැළණිතිස්ස රජ සමයේදීයි.…