පිටසක්වලින් පැමිණි අමුත්තෝ

පෘථිවියට පරිබාහිරින් පැමිණි සුවිශේෂී අමුත්තන් කීපදෙනෙක් අප  සංගමයට පසුගිය දිනවල එක් වුනා. ඔවුන් පෘටිවිය විවිධ ස්ථාන වෙතට ගොඩබැස තිබුන අතර ඇතැම්වා වසර මිලියන ගණනක් පැරණි වුණා.  අපි මේ අමුත්තන් එකිනෙකා හඳුනා ගනිමු. නාදන් යකඩ උල්කාෂ්මය මෙය  චීනයේ ගුනක්ෂි ප්‍රාන්තයේ නාදන් ගම්මානයට වැටී ඇත්තේ 1516 වසරේදී වන අතර නිකල් හා යකඩ සංයුතියෙන් යුක්ත වෙනවා. මෙහි මතුපිට…

ලිරිඩ් උල්කාපාත වර්ෂාව 2015

ලිරිඩ් උල්කාපාත වර්ෂාව මෙම වසරේදීද හෙට සහ අනිද්දා ( අප්‍රේල් 22 සහ 23) දිනයන්හි ශ්‍රී ලංකා වාසින් හට නිරීක්ෂණය කිරීමට අවස්ථාව උදා වී තිබේ. මෙම දෙදින තුල මධ්‍යම රාත්‍රියේ නැගෙනහිර අහසේ ද අලුයම හිස් මුදුන්ව ලයිරා(Lyra) තාරකා රාශිය පසුබිම් කරගෙන නිරීක්ෂණය වෙන මෙම ලිරිඩ් උල්කාපාත වර්ෂාවහි පැයකට උල්කාපාත 40 පමණ නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකි වෙනු ඇති..